El marketing de continguts vol i ha de ser protagonista al 2016

Home/General/El marketing de continguts vol i ha de ser protagonista al 2016

Al llarg del 2015 hem començat a perçebre senyals de que el marketing de continguts està madurant, d’alguna manera està agafant importància. Podriem dir que els continguts fins fa ben poc estàven destinats a emplenar, a mantenir una imatge de constància i d’actualització, sovint pensant en que els lectors no arribarien. Tot i així, durant el darrer 2015 s’ha observat un canvi de tendència cap a objectius específics; aportar continguts que interessin a la nostra audiència específica.

Aquest gir no tan sols és positiu per a l’interés dels nostres lectors sinó que també ens serveix com a baròmetre per a comprovar què interessa i què no, quins continguts obtenen més interacció o creen temes de debat entre el nostre públic.

Tot i així, encara son moltes les empreses que no tenen eines per saber el grau de retorn real en els esforços destinats al marketing de continguts. Així ho desmostren les dades aportades per l’institut de marketing de continguts, qui assegura que del 86% d’empreses B2B que generen continguts, només un 21% aconsegueixen mesurar el retorn

Durant el 2016 el marketing de continguts vol, i ha de ser protagonista. No només en quant a continguts propis sinó en elements de mesura, per arribar a l’audiència precissa.

Però com?

1.Experiències

El marketing de continguts no deixa de ser com les relacions interpersonals que tots tenim. Les persones recordem les experiències, no els missatges en concret, per tant hem d’aconseguir que el relat arribi, interessi i el lector tingui una idea ferma del que s’està transmetent.

2.Engagement
Podriem traduir el terme com a ”compromís de l’audiència”. Aquí rau la clau de tot el marketing de continguts. Que busquen els meus clients? quin tipus de continguts? infografies? text? vídeo? Totes aquestes preguntes són necessàries per aconseguir un alt grau d’engagement.  L’engagement es pot mesurar de moltes maneres, però la manera més fàcil de saber si estem en el bon camí és comprovant les comparticions a les xarxes socials, comentaris positius i negatius. I a nivell més profund, comprovant els backlinks (links que apunten cap al nostre contingut) i el percentatge de rebot (tant per cent dels usuaris que entren i surten en una mateixa pàgina en un periòde de temps curt) de la pàgina en concret on es troba el contingut que volem mesurar.

 

3.Distribució
Una vegada arribem al nivell de continguts i engagement desitjats, és hora de distribuir-ho amb inteligència. El nostre contingut pot ser molt bo però també es nodreix d’una distribució intel·ligent. Per exemple, si una marca comprova que la seva audiència de twitter i facebook té un alt grau d’interacció amb un format de continguts concrets, aquestes seran les dues plataformes principals on compartir el contingut esmentat. Si en canvi comprovem que quan realitzem un vídeo tenim una interacció positiva a través de mail, continuarem també distribuint per aquest canal.

A la conclusió o concepte que volem arribar és que necessitem trobar el canal per a cada contingut. No ens aporta res crear un contingut i ”escampar-ho” per tots els nostres canals i deixar els resultats en mans de la sort. D’aquesta manera, a la llarga perdrem audiència ja que pot considerar que rep informació no rellevant de manera continuada.

 

4.Mesura
Tots aquests punt anteriors no poden ser executats sense mitjans per a mesurar. Les anomenades ”metrics” en anglès, ens guíen i ens aporten informació d’on estem fallant i quins ajustos hauriem d’implementar. Aquests sistemes de mesura s’han de determinar en funció dels objectius de les campanyes que realitzem. Posem d’exemple que publiquem un article al nostre blog amb l’objectiu de donar-nos a coneixer com a marca, és a dir, una campanya de branding. Les mètriques que hauriem d’analitzar serien;

 

-Nombre de visitants (inclosos els visitants únics que tornen al nostre lloc)
-Percentatge de visites que han llegit el nostre contingut íntegrament.
-El nivell de comparticions i com s’amplia la nostra marca arrel d’aquella publicació.

 

Per posar un altre exemple de com varíen els punts a analitzar, ara ens situarem a una campanya de mailing que hem realitzat per aconseguir clients. Dades útils;

 

-Nombre de leads que ha aportat.
-Nombre de conversions.
-Quines accions han realitzat els nostres receptors

 

Aquests són alguns punts importants a tenir en compte en tot el Marketing de continguts. No obstant, durant aquest any anirem veient altres puntualitzacions que ens poden ajudar a reforçar la nostra marca i aconseguir els nostres objectius prèviament fixats.

Tot i que el 2015 no ha estat un any dolent pel que fa l’evolució d’aquest tipus de marketing, s’espera que al 2016 les empreses hi dediquin més esforços, ja que els darrers informes apunten als beneficis que té establir una estratègia ferma i seguir els processos esmentats anteriorment.

Per tant, apostem per un 2016 on els continguts, la manera de distribuir i mesurar siguin profitoses per tots, tant per les empreses, obtenint beneficis inesperats fins el moment, com per als receptors, també obtenint un benefici en les seves carreres professionals amb continguts de qualitat.

 

About the Author: